Optické a datové sítě

Optické a datové sítě

  • Instalace strukturované kabeláže, PC sítí, optických sítí….
  • Záfuk mikrotrubiček do HDPE s kalibrací
  • Položení HDPE s tlakovou zkouškou
  • Zafukování optických kabelů do HDPE a mirotrubiček
  • Zemní práce a protlaky
  • Svařování optických vláken
  • Měření datové a optické s vypracováním protokolu
  • Zprostředkujeme geodetické zaměření
  • Naši dodavatelé jsou významní výrobci v oboru a na všechny výrobky jsou pravidelně aktualizovány prohlášení o shodě,… Schrack, Metel, Cisco, Solarix…
  • Naše firma disponuje všemi CERTIFIKÁTY pro montáže, které provádíme
© 2024 • Tirata.cz